вторник, 22 сентября 2015 г.

Helide maailm. Dünaamika

Teema kirjeldus:

Dünaamika märgid muusika kuulamises.

Õpitulemused:

Õpilane
Teab dünaamika tähendust muusikas
kordab dünaamika märke itaalia keeles
Märkab muusikas tempomuutuseid
Iseloomustab muusikat, kasutades dünaamikatermineid,

Põhimõisted:

MK
Edvard Grieg "Mäekuninga koopas"
Modest Mussorgski "Härjavanker"
TL
pianissimo - väga vaikselt
piano - vaikselt
mezzo piano - poolvaikselt
mezzo forte - poolvaljult
forte - tugevalt
fortissimo - väga tugevalt
crescendo (krešendo) - kasvavalt, paisudes, tugevnedes
poco a poco crescendo - vähehaaval, järk-järgult paisudes
asendab terminit crescendo
diminuendo - kahanevalt, vaibudes
decrescendo - kahanevalt
poco a poco diminuendo - vähehaaval, järk-järgult kahanedes
asendab terminit сcrescendo või diminuendoSeleta, miks müra tervisele kahjulik?
--------------------------------------------------------------------
Kirjuta itaaliakeelsetele tempo terminitele eestikeelne vaste.
-------------------------------------------------------------------------
Kirjuta günaamikamärgi taha itaaliakeelne termin ja eestikeelne vaste
----------------------------------------------------------------
Kuula Edvard Griegi pala "Mäekuninga koopas" süidist "Peer Gynt". Vali ülaltoodute hulgast terminid, mis sobiksid muusikapala iseloomustama, ja jooni need alla.
Edvard Grieg "Mäekuninga koopas"Kuula Modest Mussorgski pala "Härjavanker" tsüklist "Pildid näituselt". Joonista teose dünaamiline plaan.
Modest Mussorgski "Härjavanker"